Категорії
Врядування Дистанційні курси

Громаді про сталий розвиток

Як діяти далі: Громаді про сталий розвиток

Цей курс є частиною освітнього продукту, розробленого Програмою розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Уряду Німеччини через Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, до якого ввійшли також курс для представників бізнесу та курс для державних службовців.

25 вересня 2015 року в Нью-Йорку відбувся історичний Саміт ООН. Його результатом стало ухвалення Резолюції «Перетворення нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року». Цей документ фактично визначив нові орієнтири розвитку світу, які сприятимуть економічному зростанню, раціональному природокористуванню і вирішенню низки соціальних потреб. Ці орієнтири знайшли свій вираз у 17 Цілях сталого розвитку.

Україна також долучилась до глобального процесу. У вересні 2017 року було представлено Національну доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна». А у 2019 році Указ Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» виокремив сталий розвиток як єдино можливий шлях розвитку вітчизняної економіки та суспільних інститутів задля забезпечення зростання рівня та якості життя громадян, додержання конституційних прав і свобод людини.

Організації громадянського суспільства відіграють одну з найважливіших ролей у перетворенні глобальних програм на пріоритети національного рівня, в яких знаходять своє відображення локальні потреби, що базуються на реальних життєвих запитах людей. 

Цей курс – це можливість усвідомити власну роль кожного з нас у згаданому процесі, незалежно від віку, посади, фаху чи сфери діяльності.